Nieuw: indeling naar soort en ontwerper

Florissant Friesland: 128 tuinen en parken!

Tuinen
De tuinen- en parkenkaart van Florissant Friesland in het nieuwe magazine Gouden Friese Wouden. Klik op Continue Reading en scroll naar beneden voor de bijbehorende legenda. Florissant Friesland is een formule van Friesland Holland. Copyright: www.frieslandholland.nl (Download hier de kaart )

Het bureau voor toerisme Friesland Holland in Wolvega is intensief op zoek gegaan naar bezienswaardige tuinen, parken, botanische attracties en nationale parken en landschappen in de provincie Fryslân en de grensstreken. Het heeft er nu maar liefst 128 op de kaart en het internet gezet: www.florissantfriesland.nl De meeste bevinden zich in de oostelijke helft van Friesland, in de groene Friese Wouden.

“De provincie telt talrijke, deels verborgen groene schatten, zoals de Tropische Kas in Beetsterzwaag of De Stekkenplek in Hemelum. Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost is veruit de bekendste tuin, een bovenprovinciale attractie,” licht initiatiefnemer Albert Hendriks, directeur van het bureau voor toerisme toe.
“En dan zijn er nog de vele prachtige parken en tuinen die Lucas Pieters Roodbaard tussen 1815 en 1850 ontwierp. De Prinsentuin in Leeuwarden, Staniastate in Oenkerk, De Klinze in Oudkerk en Oranjestein in Oranjewoud zijn creaties van deze bekende Drents-Friese tuinarchitect.”
Ook fruitpluktuinen en kunsttuinen zijn door Friesland Holland op de kaart gezet. “Daar komen er steeds meer van, mede in het kader van de toenemende populariteit van het streekproduct en kunst.”

Tuin van het jaar
Een tuin die het verdient om extra in de schijnwerpers te worden gezet vanwege innovaties, kunstzinnigheid of cultuur- en natuurhistorische waarden kan Friese tuin van het jaar worden.
Hendriks: “Zo’n nieuwe of vernieuwende tuin moet toegankelijk zijn voor een breed publiek, dus ook voor rolstoelers bijvoorbeeld. Er moet sprake zijn van een aanzienlijke toegevoegde waarde voor de toerist, hij moet dus zeer bezienswaardig zijn. Lezers die vinden dat een bepaalde tuin in aanmerking komt voor het predicaat ‘Friese tuin van het jaar’ kunnen ons tippen.”

De Oevertuin
De titel Friese tuin van het Jaar is voor de periode juli 2015-juli 2016 verleend aan De Oevertuin van Elly en Floris van den Oever aan de Steenwijkerweg 121 in De Blesse ten zuiden van Wolvega (gemeente Weststellingwerf).
Hendriks: “Vele mooie tuinen bevinden zich op onopvallende locaties, ver van toeristische highlights. Zo’n locatie is De Oevertuin, het levenswerk van een stel dat helemaal geen groene achtergrond heeft, maar blijkbaar wel weet hoe je in kleine stappen, gedurende 18 jaar, een harmonieus park van 7.000 vierkante meter creëert waarin je je met gemak vier uur kunt verwonderen over de prestaties van Moeder Natuur. Bloemen, planten en vogels rondom visrijke waterpartijen, fonteinen, bruggetjes, hutten en bankjes, heuveltje op, heuveltje af. De variatie is onverwacht groot. Al lopend en fotograferend word je geconfronteeerd met de ene aangename verrassing na de andere. Timmerman Floris en zijn vrouw Elly zijn autodidacten die in de loop der jaren veel kennis hebben vergaard, in hun eigen tuin, en bij collega’s en kwekers, maar vast hebben gehouden aan een eigen koers: een speels natuurlijk geheel met een flinke weerstand tegen het zeer afwisselende klimaat in Nederland. De tuin, met gelegenheid tot het drinken van thee en koffie met overheerlijke koek in een soort berghut, is vier seizoenen een bezoek waard. Het is een punt van verbazing en bezinning, maar ook een fantastische fotolocatie voor bruidsparen. Iedereen vindt er zijn weg, ook met een rollator of rolstoel, zelfs met een scootmobiel. De entreeprijs bedraagt €3,50 per persoon en dat is niet teveel gevraagd.”

Tuinenroute
Friesland Holland ontwikkelt momenteel een toeristische tuinenroute voor fietsers en voor liefhebbers die de fleurige paradijsjes per auto willen bezoeken. Het accent ligt dan op de toppers, maar het bureau attendeert de toeristen ook op minder bekende tuinen vlakbij de route en cultuurhistorische bezienswaardigheden. Fietsers trekken in het kader van een all-in arrangement van hotel of bed and breakfast naar het volgende overnachtingspunt waarbij Friesland Holland de koffers vervoert en pechhulp verleent.

Websites:
www.frieslandholland.nl
www.friesstreekproduct.nl

Tuinen- en parkenroute:
www.florissantfriesland.nl

Tulpenroute Friesland:
www.tulpenroutefriesland.nl

Tulpenroute Noordoostpolder:
www.stepnop.nl/tulpenfestival
www.kleurrijkflevoland.nl/page4.php
www.tulpeninformatiecentrum.nl/

Friese tuin van het jaar 2016:
www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1409-de-tuin-van-friesland-de-oevertuin-in-de-blesse
www.deoevertuin.nl

 

Legenda tuinen, parken en landschappen:

 Kleuren corresponderen met de aanduidingen op de kaart. Download de kaart hier.

GA NAAR > DROOMTUINEN: 1 tm 60    
GA NAAR > NATIONALE PARKEN: 61 tm 65    
GA NAAR > NATIONALE LANDSCHAPPEN: 66 tm 67    

 

Legenda thematuinen:

Kleuren corresponderen met de aanduidingen op de kaart. Download de kaart hier.

GA NAAR > BOERDERIJTUINEN: B   GA NAAR > PLUKTUINEN: P
GA NAAR > KASTEELTUINEN: K   GA NAAR > ROODBAARD TUINEN: R
GA NAAR > STINZENFLORA: S   GA NAAR > VLINDERTUINEN: V
GA NAAR > KUNSTTUINEN: L   GA NAAR > ATTRACTIE-TUINEN: A

 

DROOMTUINEN


1. Tuin in Akkrum, Ljouwerterdyk 13, 8491 GA, Akkrum

2. Selatuinen, De Bult 3, 8426 SK, Appelscha, http://www.selatuinen.nl

3. Essenheem, Vaart Noordzijde 44, 8426 AR, Appelscha 

4. Vijvertuin De Waterjuffer, Uterwei 1, 9284 XL, Augustinusga, http://www.vijvertuindewaterjuffer.nl

5. Overtuin van Lyndensteyn, Hoofdstraat 3, 9244 CL, Beetsterzwaag, http://www.stinseninfriesland.nl/Lyndenstein.htm

6. De Hôfpleats, Stienstrawei 9, 9233 LP, Boelenslaan, http://www.dehofpleats.nl

7. Strúntún de Kikkersprong, Schwartzenberglaan 3, 9108 AL, Broeksterwoude, http://www.dekikkersprong.nl

8. Jeltingatuin, Jeltingalaan 46, 9285 WL, Buitenpost, http://www.jeltingatuin.nl

9. Stichting Kleurrijk Flevoland, Wrakkenpad 2, 8312 PW, Creil, http://www.kleurrijkflevoland.nl

10. De Oevertuin, Steenwijkerweg 121, 8397 LC, De Blesse, http://www.deoevertuin.nl

11. It swiete libben, Buren 1, 8764 PP, Dedgum, http://www.facebook.com/itswietelibben

12. Passiflora Vaste Planten, De Akkers 5, 9204 WE, Drachten, http://www.passifloravasteplanten.nl

13. De oude pastorietuin, Tsjerkebourren 1, 8734 GX, Easterein

14. Pinetum Canadensis, Canada 5, 8424 SR, Elsloo, http://www.pinetumcanadensis.nl

15. Lancaster Garden, Lindeweg 6, 8305 AM, Emmeloord

16. Tuin Frank en Hyke Jager, Holdingawei 33, 9053 LT, Finkum

17. Tuin Klaas Groen, Aengwirderweg 392, 8457 CC, Gersloot

18. Tuin van Piet en Aly de Ruiter, Hegedyk 6, 8401 BJ, Gorredijk 

19. Liefhebberstuin Hurdegaryp, Twiske 3, 9254 GB, Hardegarijp

20. Tuin`t Slûske, Feartswal 21, 9281 XJ, Harkema

21. De Teeroas, Mellereed 2, 9281 RZ, Harkema

22. De tuin van Heikie Hoeksma, Kruswei 30, 9281 KL, Harkema, http://www.heikiehoeksma.nl

23. Merelhof, Mellereed 4, 9281 RZ, Harkema, http://www.merelhof.nl

24. Stekkenplek Hemelum, Hegewei 22, 8584 VJ, Hemelum, http://www.hemelum.nl

25. De Jonge Veldenhof, W. Mulderreed 12, 8412 SN, Hoornsterzwaag

26. Jakobstuin, Tillewei 21, 9258 GP, Jistrum, http://www.decoulisse.nl

27. `t BokkeHûske, Leidijk 22, 8411 ZM, Jubbega, http://www.bokkehuske.nl

28. Jansma’s Hof, Schoterlandseweg 46, 8455 JH, Katlijk, http://www.jansmashof.nl

29. 't Himsterhof, Galhoeke 13, 9211 RG, Kortehemmen, http://www.europesetuinen.nl

30. Tuin van het St. Anthony Gasthuis, Perkswaltje 1, 8911 EE, Leeuwarden, http://www.sintanthonygasthuis.nl

31. Open tuinen Froukje Kuipers, Sweachsterwei 1, 8408 HE, Lippenhuizen

32. Tuin in Lytsewierrum, Buorren 14, 8642 WG, Lytsewierum , http://www.lytsewierrum.nl/de-tuin.html

33. De terptuin van Nico Kloppenborg, S. van Galemawei 5 - 7, 9022 AA, Mantgum, http://www.nicokloppenborg.nl

34. Tuin aan de dorpsrand van Mantgum, S. van Galemawei 23, 9022 AC, Mantgum

35. Kruidentuin en Theeproeverij, Murnserdyk 34, 8573 WP, Mirns, http://www.teepriuwerij.nl

36. Halte Leppedijk, Leppedijk 9, 9245 HB, Nij Beets, http://www.halteleppedijk.nl

37. Tamarisk, Kilometerwei 35, 9217 VR, Nijega (Sm.), http://www.noordenbos.wordpress.com

38. De Buytenplaets, Dwarsvaartweg 8, 8391 ML, Noordwolde, http://www.debuytenplaets.nl

39. Tuin Fam. Spronk, Wijnserdijk 43, 9062 GP, Oenkerk

40. Liefhebberstuin Offingawier, Midsbuorren 5, 8626 GK, Offingawier 

41. Boryana, Wolvegasterweg 58, 8421 PP, Oldeberkoop, http://www.bamboeplanten.nl

42. Kwekerij Exoterra, Meulereed 2, 8421 PP, Oldeberkoop, http://www.exoterra.nl

43. De Holthof, Hoofdweg 205, 8474 CG, Oldeholtpade, http://www.deholthof.nl

44. Reggys tuin, Hoofdweg 185, 8474 CE, Oldeholtpade, http://www.reggystuin.nl

45. Tuin Oosterbierum, Konkelswei 1, 8854 AS, Oosterbierum

46. Walhanna, Eerste Stichtingspad 5, 8413 NS, Oudehorne

47. De Alde Swemmer, Wâlddyk 9, 9294 LG, Oudwoude, http://www.walddyk.info

48. Bezoekerstuin De Roekedobbe, Schalsumerweg 2, 8812 JK, Peins

49. Openluchttheater Teatertún, Enkhuizerlaan 8, 8572 WK, Rijs, http://www.teatertun.nl

50. Watertuin de Wilgenhof, De Kapelle 20, 9105 KV, Rinsumageest, http://www.watertuindewilgenhof.nl

51. Belshoftuin, Kwekerijweg 1, 8507 CC, Rohel, http://www.belshoftuin.nl

52. Tuin van Jaring en Annie van der Zee, Van Akenwei 26, 9248 SV, Siegerswoude

53. Aan de Paddenpoel, Kraaiheide 8, 8331 ZD, Steenwijk, http://www.tuinvanroelenhelene.nl

54. De Kleine Prairie kijktuin en kwekerij, Breewei 22, 8406 EE, Tijnje, http://www.dekleineprairie.nl

55. Meändertún, Riperwei 56, 8406 AK, Tijnje

56. Tomkehôf, Sint Baronstraat 7, 8434 NS, Waskemeer, http://www.ekk-cl.nl/ideeentuintomkehof

57. De Brinkhoeve, Gernierswei 19, 9043 VN, Wier, http://www.debrinkhoeve.com

58. De Hartstún, Jan Hofswyk 1, 9241 HN, Wijnjewoude 

59. Bamboekwekerij Meichu, Naamen van Eemneslaan 5, 8384 EA, Wilhelminaoord, http://www.meichu.nl

60. Hof aan de Reune, Steenwijkerweg 193, 8338 LC, Willemsoord, http://www.hofaandereune.nl

 

BEZOEKERSCENTRA NATIONALE PARKEN


61. Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwischa 6a, 8426 SJ , Appelscha, http://www.np-drentsfriesewold.nl

62. Bezoekerscentrum De Alde Feanen, Koaidyk 8a, 9264 TP , Earnewâld, http://www.np-aldefeanen.nl

63. Nationaal Park Lauwersmeer, Haven 6, 9976 VN , Lauwersoog, http://www.np-lauwersmeer.nl

64. Buitencentrum Weerribben, Hoogeweg 27, 8376 EM , Ossenzijl, http://www.np-weerribbenwieden.nl

65. Bezoekerscentrum Schiermonnikoog, Torenstreek 20, 9166 LK, Schiermonnikoog, http://www.np-schiermonnikoog.nl

 

BEZOEKERSCENTRA NATIONAAL LANDSCHAP


66. Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, Florynwei 3, 9251 MP, Burgum, http://www.noardlikefryskewalden.nl

67. Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân, De Brink 4, 8567 JD , Oudemirdum, http://www.marenklif.nl

 

BOERDERIJTUINEN

B1, De Tuinen van Lipkje Schat, Polenweg 9, 8314 PL, Bant, Noordoostpolder, http://www.lipkjeschat.nl

B2, De Goldhoorn Gardens, Klutenweg 13, 8314 PB, Bant, Noordoostpolder, http://www.goldhoorngardens.nl

B3, De Pegasushof, Klutenweg 5, 8314 PB, Bant, Noordoostpolder, http://www.pegasushof.nl

B4, Botniahiem, Doniawei 95, 9104 GK, Damwâld, http://www.botniahiem.nl

B5, De Maartjestuin, Gierwal 3, 8347 JN, Eesveen, http://www.demaartjestuin.nl

B6, De Stekkentuin, Noordermiddenweg 13, 8311 PZ, Espel, http://www.destekkentuin.nl

B7, De Goede Hoop, Vegelinswei 17, 8501 ZC, Joure, http://www.degoedehoop.com

 

KASTEELTUINEN

K1, Overtuin van het Lycklamahuis / Tropische kas, Hoofdstraat 80, 9244 CP, Beetsterzwaag, http://www.stinseninfriesland.nl/Lycklamahuis.htm

K2, Landgoed Oranjewoud, Lindelaan 1, 8453 JD, Oranjewoud, http://www.landgoedoranjewoud.com

K3, Stinze Stiens, Smelbrege 6, 9051 BH, Stiens, http://www.stinze-stiens.nl

K4, Roptastate, Hoarnestreek 3, 8857 RB, Wijnaldum , http://www.stinseninfriesland.nl/RoptaState.htm

K5+S1, Martenastate, Martenawei 1, 9056 PM, Cornjum, http://www.martenastate.nl

K6+S2, Schierstins, Haadstrjitte 1, 9269 SW, Feanwâlden, http://www.schierstins.nl

K7+S3, Dekema State, Dekemawei 5, 9057 LC, Jelsum, http://www.dekemastate.nl

K8+S4, Poptaslot/Heringastate, Slotleane 1, 9034 HM, Marssum, http://www.poptaslot.nl

R5+K9, Lyndensteyn, Hoofdstraat 3, 9244 CL, Beetsterzwaag 

R6+K10, Huize Olterterp, Hoofdweg 32 Olterterp, http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Park-Huize-Olterterp/

R7+K11, Oranjestein, Marijkemuoiwei 6, 8453 JH, Oranjewoud, http://www.oranjestein.com

R8+K12, De Klinze, Van Sminiaweg 32-36, 9064 KC, Oudkerk, http://www.stinseninfriesland.nl/DeKlinze.htm

R9+K13, Fogelsanghstate, Kleasterwei 1, 9297 WR, Veenklooster, http://www.fogelsangh-state.nl

R10+K14+S5, Martenatuin, Voorstraat 35, 8801 LA, Franeker, http://www.martenatuin.nl

R11+K15+S6, Epema State, Epemawei 8, 8633 KS, IJsbrechtum, http://www.epemastate.nl

R12+K16+S7, Heremastate, Heremastate 1, 8501 AA, Joure, http://www.stinseninfriesland.nl/JoureHeremaState.htm

R13+K17+S8, Stania State, Rengersweg 98b, 9062 EJ, Oenkerk, http://www.staniastate.nl

R14+K18+S9+L7, Natuur en Cultuurpark Vijversburg, Swarteweisein 2, 9255 JB, Tytsjerk, http://www.vijversburg.nl

 

STINZENFLORA

K5+S1, Martenastate, Martenawei 1, 9056 PM, Cornjum, http://www.martenastate.nl

K6+S2, Schierstins, Haadstrjitte 1, 9269 SW, Feanwâlden, http://www.schierstins.nl

K7+S3, Dekema State, Dekemawei 5, 9057 LC, Jelsum, http://www.dekemastate.nl

K8+S4, Poptaslot/Heringastate, Slotleane 1, 9034 HM, Marssum, http://www.poptaslot.nl

R10+K14+S5, Martenatuin, Voorstraat 35, 8801 LA, Franeker, http://www.martenatuin.nl

R11+K15+S6, Epema State, Epemawei 8, 8633 KS, IJsbrechtum, http://www.epemastate.nl

R12+K16+S7, Heremastate, Heremastate 1, 8501 AA, Joure, http://www.stinseninfriesland.nl/JoureHeremaState.htm

R13+K17+S8, Stania State, Rengersweg 98b, 9062 EJ, Oenkerk, http://www.staniastate.nl

R14+K18+S9+L7, Natuur en Cultuurpark Vijversburg, Swarteweisein 2, 9255 JB, Tytsjerk, http://www.vijversburg.nl

S10, Park Jongemastate, Slotsdyk 7, 9012 DV, Raerd, http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Park-Jongemastate/

S11, Liauckama State, Liauckamalaan 2, 8855 XJ, Sexbierum, http://www.stinseninfriesland.nl/LiauckemaState.htm

S12, Roorda State, Ald Slotwei 1-5, 9005 NK, Wergea, http://www.aldslot.nl

 

KUNSTTUINEN

L1, De tuinen van De Griene Dyk, Griene Dyk 6, 8626 GE, Offingawier, http://www.kunsthiem.nl

L2, Artuin, Foarwei 32, 9294 KE, Oudwoude, http://www.artuin.nl

L3, De Rike Ierde, Efterwei 9, 9221 SK, Rottevalle, http://www.opentuinfriesland.nl

L4, La Lanka, De Warren 17, 8406 AG, Tijnje, http://www.lalanka.nl

L5, DeKunsttuin, Hospitaallaan 19, 9341 AG, Veenhuizen, http://www.dekunsttuin.nl

L6, Galerie ZoFier, Aldewei 26, 8711 BT, Workum, http://www.zofier.nl

R14+K18+S9+L7, Natuur en Cultuurpark Vijversburg, Swarteweisein 2, 9255 JB, Tytsjerk, http://www.vijversburg.nl

 

PLUKTUINEN

P1, Theetuin Efkes Buorkje, Drentseweg 32, 8426 ES, Appelscha, http://www.theetuinefkesbuorkje.nl

P2, FrambozenBoerderij - Drachten, Folgeren 26a, 9207 AB, Drachten

P3, De Fruittuin, Robyntsjewei 22, 9261 XV, Eastermar, http://www.defruittuin.nl

P4, Ecologische boomgaard De Hagen, Slotemaker de Bruïneweg 34, 8433 MD, Haulerwijk, http://www.dehagen.nl

P5, Kwekerij De Bascule, Jeltewei, 8622 XS, Hommerts, http://www.kwekerijdebascule.nl

P6, Bloemenparadyske, Paradyske 3, 9291 MV, Kollum

P7, De Oude Beyried, Brongersmaweg 2, 9291 LB, Kollumerpomp

P8, BloemenC Bloemboerderij, Uiterdijkenweg 54, 8316 RS, Marknesse, Flevoland, http://www.bloemenc.nl

P9, Simmerfruit, Zomerweg 94, 9257 MG, Noardburgum, http://www.simmerfruit.nl

P10, Zelfpluktuin Groenhof, Oosterend 9, 8897 HW, Oosterend, Terschelling, http://www.zelfpluktuingroenhof.nl

P11, Mini Camping De Kastanjeboom, Scheiding 17, 9865 VA, Opende, Groningen, http://www.minicampingdekastanjeboom.nl

P12, Pluktuin Ravenswoud, Compagnonsweg 12‚Äč, 8427 RJ, Ravenswoud, http://www.pluktuinravenswoud.nl

P13, Pluktuin Schraard, Oosterlaan 4, 8746 ND, Schraard, http://www.pluktuinschraard.nl

P14, Tuin bij de Wildernis, Noorderreed 22, 8565 GP, Sondel, http://www.tuinbijdewildernis.nl

P15, Annie's blommepluktun, Warrewei 33, 8406 AD, Tijnje, http://www.warreweide.nl

P16, Frytsjam Fruit en Fruitverwerking, De Wedze 22a, 9286 EV, Twijzel, http://www.frytsjam.nl

P17, De tuinen van weldadigheid, Hospitaallaan 48, 9341 AH, Veenhuizen, http://www.detuinenvanweldadigheid.nl

P18, Blauwebessenkwekerij "zeldenrust”, Wapserauwen 6, 7983 KE , Wapse, Drenthe, http://www.blauwebessenkwekerij.nl

P19+V1+A1, Kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve, Parklaan 10, 9103 SP, Dokkum, http://www.annazijlstrahoeve.nl

 

ROODBAARD TUINEN

R1, Landgoed Philippusfenne, Voorstraat 87, 9291 CE, Kollum, http://www.philippusfenne.nl

R2, Prinsentuin, Prinsentuin 1, 8911 DE, Leeuwarden, http://www.dekoperentuin.nl

R3, Koepelbos (Vredewoud), Stellingenweg 1, 8421 DA, Oldeberkoop, http://www.oldeberkoop.nl

R4, De Nieuwe Aanleg, steenwijkerweg, 8471 KZ, Wolvega, http://www.historieweststellingwerf.nl

R5+K9, Lyndensteyn, Hoofdstraat 3, 9244 CL, Beetsterzwaag 

R6+K10, Huize Olterterp, Hoofdweg 32 Olterterp, http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Park-Huize-Olterterp/

R7+K11, Oranjestein, Marijkemuoiwei 6, 8453 JH, Oranjewoud, http://www.oranjestein.com

R8+K12, De Klinze, Van Sminiaweg 32-36, 9064 KC, Oudkerk, http://www.stinseninfriesland.nl/DeKlinze.htm

R9+K13, Fogelsanghstate, Kleasterwei 1, 9297 WR, Veenklooster, http://www.fogelsangh-state.nl

R10+K14+S5, Martenatuin, Voorstraat 35, 8801 LA, Franeker, http://www.martenatuin.nl

R11+K15+S6, Epema State, Epemawei 8, 8633 KS, IJsbrechtum, http://www.epemastate.nl

R12+K16+S7, Heremastate, Heremastate 1, 8501 AA, Joure, http://www.stinseninfriesland.nl/JoureHeremaState.htm

R13+K17+S8, Stania State, Rengersweg 98b, 9062 EJ, Oenkerk, http://www.staniastate.nl

R14+K18+S9+L7, Natuur en Cultuurpark Vijversburg, Swarteweisein 2, 9255 JB, Tytsjerk, http://www.vijversburg.nl

 

VLINDERTUINEN

P19+V1+A1, Kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve, Parklaan 10, 9103 SP, Dokkum, http://www.annazijlstrahoeve.nl

V2, Vlinderparadijs "Papiliorama”, Van Helomaweg 14, 7971 PX, Havelte, http://www.vlinderparadijs.nl

V3, Liefhebberij de Hooiberg, Kerkelaan 40, 8455 JR, Katlijk, http://www.liefhebberijdehooiberg.nl

V4+A2, Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29B, 9285 NE, Buitenpost, http://www.dekruidhof.nl

V5+A3, De Orchideeën Hoeve, Oosterringweg 34, 8315 PV, Luttelgeest, Flevoland, http://www.orchideeenhoeve.nl

 

ATTRACTIE-TUINEN

P19+V1+A1, Kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve, Parklaan 10, 9103 SP, Dokkum, http://www.annazijlstrahoeve.nl

V4+A2, Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29B, 9285 NE, Buitenpost, http://www.dekruidhof.nl

V5+A3, De Orchideeën Hoeve, Oosterringweg 34, 8315 PV, Luttelgeest, Flevoland, http://www.orchideeenhoeve.nl

 

 

Friese Tuin Van Het Jaar
Logo Friese Tuin van het Jaar

De Friese tuin van het jaar 2016, De Oevertuin van de familie Van den Oever aan de Steennwijkerweg 121 in De Blesse (gemeente Weststellingwerf). Info: www.deoevertuin.nl
De Friese tuin van het jaar 2016, De Oevertuin van de familie Van den Oever aan de Steennwijkerweg 121 in De Blesse (gemeente Weststellingwerf). Info: www.deoevertuin.nl

De Friese tuin van het jaar 2016, De Oevertuin van de familie Van den Oever aan de Steennwijkerweg 121 in De Blesse (gemeente Weststellingwerf). Info: www.deoevertuin.nl
De Friese tuin van het jaar 2016, De Oevertuin van de familie Van den Oever aan de Steennwijkerweg 121 in De Blesse (gemeente Weststellingwerf). Info: www.deoevertuin.nl

‘Tuin bij de Wildernis’, Noorderreed 22, Sondel. Info: www.tuinbijdewildernis.nl
‘Tuin bij de Wildernis’, Noorderreed 22, Sondel. Info: www.tuinbijdewildernis.nl

‘Tuin bij de Wildernis’, Noorderreed 22, Sondel. Info: www.tuinbijdewildernis.nl
‘Tuin bij de Wildernis’, Noorderreed 22, Sondel. Info: www.tuinbijdewildernis.nl

‘De Fruittuin’, een zelfpluk-fruittuin aan de Robyntsjewei in Eastermar. Info: www.defruittuin.nl
‘De Fruittuin’, een zelfpluk-fruittuin aan de Robyntsjewei in Eastermar. Info: www.defruittuin.nl

 ‘De Fruittuin’, een zelfpluk-fruittuin aan de Robyntsjewei in Eastermar. Info: www.defruittuin.nl
 ‘De Fruittuin’, een zelfpluk-fruittuin aan de Robyntsjewei in Eastermar. Info: www.defruittuin.nl

Kruiden- & Plantloretuin ‘De Goede Hoop’, Vegelinswei 17,  Joure. Info: www.degoedehoop.com
Kruiden- & Plantloretuin ‘De Goede Hoop’, Vegelinswei 17, Joure. Info: www.degoedehoop.com

Kruiden- & Plantloretuin ‘De Goede Hoop’, Vegelinswei 17, Joure. Info: www.degoedehoop.com
Kruiden- & Plantloretuin ‘De Goede Hoop’, Vegelinswei 17, Joure. Info: www.degoedehoop.com

‘De Teatertún’, Enkhuizerlaan, Rijs (Gaasterland). Info: www.teatertun.nl
‘De Teatertún’, Enkhuizerlaan, Rijs (Gaasterland). Info: www.teatertun.nl

‘De Teatertún’, Enkhuizerlaan, Rijs (Gaasterland). Info: www.teatertun.nl
‘De Teatertún’, Enkhuizerlaan, Rijs (Gaasterland). Info: www.teatertun.nl

‘Tropische Kas’, Hoofdstraat of Kerkepad Oost 16, Beetsterzwaag. Info: http://www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1419-tropische-kas-in-range-rover-dorp-oranjerie-van-de-van-lycklama-s-werd-volkstuin
www.tropischekas.nl
‘Tropische Kas’, Hoofdstraat of Kerkepad Oost 16, Beetsterzwaag. Info: www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1419-tropische-kas-in-range-rover-dorp-oranjerie-van-de-van-lycklama-s-werd-volkstuin
www.tropischekas.nl

‘Tropische Kas’, Hoofdstraat of Kerkepad Oost 16, Beetsterzwaag. Info: www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1419-tropische-kas-in-range-rover-dorp-oranjerie-van-de-van-lycklama-s-werd-volkstuin
www.tropischekas.nl
‘Tropische Kas’, Hoofdstraat of Kerkepad Oost 16, Beetsterzwaag. Info: www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1419-tropische-kas-in-range-rover-dorp-oranjerie-van-de-van-lycklama-s-werd-volkstuin
www.tropischekas.nl

Theetuin ‘Halte Leppedijk’, Leppedijk 9, Nijbeets. Info: www.halteleppedijk.nl
Theetuin ‘Halte Leppedijk’, Leppedijk 9, Nijbeets. Info: www.halteleppedijk.nl

Theetuin ‘Halte Leppedijk’, Leppedijk 9, Nijbeets. Info: www.halteleppedijk.nl
Theetuin ‘Halte Leppedijk’, Leppedijk 9, Nijbeets. Info: www.halteleppedijk.nl

‘De Kruidhof’, de botanische tuin van Fryslân, Schoolstraat 29B, Buitenpost. Info: www.dekruidhof.nl
‘De Kruidhof’, de botanische tuin van Fryslân, Schoolstraat 29B, Buitenpost. Info: www.dekruidhof.nl

‘De Kruidhof’, de botanische tuin van Fryslân, Schoolstraat 29B, Buitenpost. Info: www.dekruidhof.nl

‘De Kruidhof’, de botanische tuin van Fryslân, Schoolstraat 29B, Buitenpost. Info: www.dekruidhof.nl

Tropisch paradijs, dieren- en vlindertuin ‘De Orchideeënhoeve’, Oosterringweg 34, Luttelgeest (Noordoostpolder). Meer info: www.orchideeenhoeve.nl
Tropisch paradijs, dieren- en vlindertuin ‘De Orchideeënhoeve’, Oosterringweg 34, Luttelgeest (Noordoostpolder). Meer info: www.orchideeenhoeve.nl

Tropisch paradijs, dieren- en vlindertuin ‘De Orchideeënhoeve’, Oosterringweg 34, Luttelgeest (Noordoostpolder). Meer info: www.orchideeenhoeve.nl
Tropisch paradijs, dieren- en vlindertuin ‘De Orchideeënhoeve’, Oosterringweg 34, Luttelgeest (Noordoostpolder). Meer info: www.orchideeenhoeve.nl

‘De tuinen van Lipkje Schat’, Polenweg 9, Bant (Noordoostpolder). Info: www.lipkjeschat.nl
‘De tuinen van Lipkje Schat’, Polenweg 9, Bant (Noordoostpolder). Info: www.lipkjeschat.nl

‘De tuinen van Lipkje Schat’, Polenweg 9, Bant (Noordoostpolder). Info: www.lipkjeschat.nl
‘De tuinen van Lipkje Schat’, Polenweg 9, Bant (Noordoostpolder). Info: www.lipkjeschat.nl

Boementuin en cadeauwinkel ‘De Stekkenplek’, Hegewei 22, Hemelum. Info: http://www.hemelum.nl/bedrijven.php?id=2
Boementuin en cadeauwinkel ‘De Stekkenplek’, Hegewei 22, Hemelum. Info: http://www.hemelum.nl/bedrijven.php?id=2

Boementuin en cadeauwinkel ‘De Stekkenplek’, Hegewei 22, Hemelum. Info: http://www.hemelum.nl/bedrijven.php?id=2
Boementuin en cadeauwinkel ‘De Stekkenplek’, Hegewei 22, Hemelum. Info: http://www.hemelum.nl/bedrijven.php?id=2

Tulpenroute Dokkum en omstreken. Info:: www.tulpenroutefriesland.nl
Tulpenroute Dokkum en omstreken. Info:: www.tulpenroutefriesland.nl

www.tulpenroutefriesland.nl
Tulpenroute Dokkum en omstreken. Info:: www.tulpenroutefriesland.nl

Tulpenroute (noordelijke helft Noordoostpolder) en tulpenshowtuin (Wrakkenpad 2, Creil, Noordoostpolder). Info: http://www.stepnop.nl/tulpenfestival en http://www.kleurrijkflevoland.nl/page4.php
Tulpenroute (noordelijke helft Noordoostpolder) en tulpenshowtuin (Wrakkenpad 2, Creil, Noordoostpolder). Info: www.stepnop.nl/tulpenfestival en www.kleurrijkflevoland.nl/page4.php

Tulpenroute (noordelijke helft Noordoostpolder) en tulpenshowtuin (Wrakkenpad 2, Creil, Noordoostpolder). Info: www.stepnop.nl/tulpenfestival en www.kleurrijkflevoland.nl/page4.php
Tulpenroute (noordelijke helft Noordoostpolder) en tulpenshowtuin (Wrakkenpad 2, Creil, Noordoostpolder). Info: www.stepnop.nl/tulpenfestival en www.kleurrijkflevoland.nl/page4.php