Start en finish: vesting Dokkum

Friese Tulpenroute met rustpunten voor boot- en fietstoeristen

Molen de Hoop, Dokkum
Molen De Hoop, Dokkum

DOKKUM (NL) – Elfstedenstad Dokkum is sinds 2012 de tulpenstad van Friesland. Van half april tot eind mei bloeien er jaarlijks een tienduizenden vooral duurzame tulpen op de oude verdedigingswallen van de stad, wereldwijd bekend van de Engelse missionaris Bonifatius. Die was door de koning van het Frankische rijk naar het noorden van Friesland gezonden om de andersdenkenden aldaar te bekeren. De Rooms Katholieke missie, die al in 716 in Wijk bij Duurstede begon, had een fatale afloop: de monnik werd in 754 vlakbij de stad door kustbewoners vermoord.

Continue Reading

In beeld: verbazingwekkend Beetsterzwaag

Tropische Kas in Range Rover-dorp: oranjerie van de Van Lycklama’s werd volkstuin

De Tropische Kas in Beetsterzwaag is gebouwd in 1869 als koude kas of oranjerie en in 1930 verbouwd tot tropische kas. Fotografie: Friesland Holland News.
De Tropische Kas in Beetsterzwaag is gebouwd in 1869 als koude kas of oranjerie en in 1930 verbouwd tot tropische kas. Fotografie: Friesland Holland News.

BEETSTERZWAAG (NL) – Vanwege het uitzetten van een route langs de mooiste en interessantste tuinen van Friesland (Florissant Friesland), speurt het bureau voor toerisme Friesland Holland naar aparte tuinen, tuinen met een verhaal. De Tropische Kas in het centrum van Beetsterzwaag is zo’n unieke tuin. Klein, maar fijn, goed voor 4.000 bezoekers per jaar. Geen onaardig aantal gezien de zeer verborgen locatie. Het ligt totaal uit het zicht, achter in de overtuin van het adellijke Lycklamahûs (Lycklamahuis, 1824) aan de Hoofdstraat 80 te Beetsterzwaag, sinds 1971 het gemeentehuis van Opsterland.

Beetsterzwaag is het Gooiste dorp van Friesland met opvallend veel door “kakkers” bestuurde SUV’s, tanks als Range Rovers, en peperdure cabrio’s. Het duurste hotel van Friesland, Bilderberg landgoedhotel Lauswolt staat er ook, een tikkeltje matter en goedkoper dan vroeger.
De deels vergane glorie van het hoofddorp van de turfgemeente Opsterland wordt momenteel stevig opgepoetst door actieve dorpelingen die met goedkeuring van de landgoedeigenaren de parkbossen recreant- en rolstoelvriendelijk maken. Mountainbiken kun je er nu zelfs, zegt Griet van der Vliet van Toeristisch Informatie Punt Beetsterzwaag in het voormalige Rabobankkantoor aan de Hoofdstraat, vlakbij de Tropische Kas waar een alleraardigste en goed geïnformeerde dame, Alice van Binsbergen, in gewone mensentaal vertelt over het verleden en heden van ‘dé tún fan Beetstersweach’.
“Tuinmannen in dienst van de Friese adel kweekten hier in het verleden allerlei, voor die tijd exotische bloemen en vruchten. Nu zijn de kassen gratis toegankelijk en zo kan iedereen genieten van bloemen en planten die vroeger slechts voor enkelen bereikbaar waren.”

Continue Reading

Friesland Holland Garden Tour: 

De thee- en cadeautuin van Ester en Wiepke

 

HEMELUM (NL) – Van de hel in de Hemelum. Het kan in dit plaatsje op een keileemhoogte bij Gaasterland. Midden in het dorp hebben Ester van der Wal-De Boer (37) en haar moeder Wiepke (68) een indrukwekkende theetuin en een plantenstekkenwinkel. Moet je gezien hebben als tuinieren je hobby is!

Een tocht over het Friese platteland is een tocht van verrassing naar verrassing. Fietsend door Hemelum aan het De Morre (Morra) in Gaasterland komt u een piepklein winkeltje tegen met plantenstekken met de toepasselijke naam ‘De Stekkenplek’. Achter het nostalgische winkeltje, dat ook Friese streekproducten verkoopt, bevindt zich een grote tuin met honderden bloemen en planten. U kunt in deze fleurige en natuurlijke oase genieten van koffie, thee en boerenijs.
Ester van der Wal-De Boer, hier met haar dochter Mara (6), runt de winkel en theetuin die door haar moeder Wiepkje is gecreëerd.

Een tocht over het Friese platteland is een tocht van verrassing naar verrassing. Fietsend door Hemelum aan het De Morre (Morra) in Gaasterland komt u een piepklein winkeltje tegen met plantenstekken met de toepasselijke naam ‘De Stekkenplek’. Achter het nostalgische winkeltje, dat ook Friese streekproducten verkoopt, bevindt zich een grote tuin met honderden bloemen en planten. U kunt in deze fleurige en natuurlijke oase genieten van koffie, thee en boerenijs.

Ester van der Wal-De Boer, hier met haar dochter Mara (6), runt de winkel en theetuin die door haar moeder Wiepkje is gecreëerd.

Iedere morgen klokslag half acht controleert Wiepke de Boer de stand van zaken in de 1.600 vierkante meter grote tuin achter de meergeneratiewoning. Dochter Ester, enkele jaren skilerares in Oostenrijk, moet dan nog “abseilen”. “Mijn moeder heeft wat de tuin betreft een ijzeren discipline,” lacht Ester, die zich heeft bekwaamd in Friese lekkernijen, streekproducten, originele cadeautjes én pure gastvrijheid. Het laatste heeft ze van zichzelf, maar waarschijnlijk extra ontwikkeld in het Oostenrijkse. Ze weet ook een en ander van kunst, getuige de opstelling van bijzondere sculpturen van atelier Saad in de lawine aan bloemen en planten. Je kunt er het hele jaar terecht, behalve op zondag en maandag, want dat zijn de dagen dat de families Van der Wal en De Boer inspiratie opdoen voor de komende vijf openingsdagen.

Continue Reading

Veel huurjachten kunnen nieuwe vaarweg helaas niet gebruiken:
max. diepgang 90 cm

Polderhoofdkanaal en theetuin Leppedijk brengen meer leven in de veenderij

De nieuwe sluis van De Veenhoop. Een bord waarschuwt de schipper van dit jachtje van Vlieland voor de drempel die grotere plezierjachten en zeilboten met een diepstekende kiel moeten keren. De hindernis zou goed zijn voor de fauna, voor de gestreepte waterroofkever om precies te zijn.
De nieuwe sluis van De Veenhoop. Een bord waarschuwt de schipper van dit jachtje van Vlieland voor de drempel die grotere plezierjachten en zeilboten met een diepstekende kiel moeten keren. De hindernis zou goed zijn voor de fauna, voor de gestreepte waterroofkever om precies te zijn.

NIJ BEETS-DE VEENHOOP (NL) – 1 juli 2015 werd het vele miljoenen kostende Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop, respectievelijk in de gemeente Opsterland en Smallingerland, weer geopend voor de scheepvaart. Op zomerse dagen maken sinds 1 juli per dag zo’n 80 boten, vooral sloepen, gebruik van het kanaal door de voormalige turfwingebieden rondom Nij Beets.

Boten mogen niet dieper steken dan 90 centimeter vanwege een bewust aangebrachte, natuurbeschermende drempel in de sluizen in De Veenhoop (Noordersluis) en ten zuiden van Nij Beets (de Zuidersluis, de gerestaureerde Schouwstraslûs). Als blijkt dat de natuur niet lijdt onder de pleziervaart, wordt de drempel na verloop van tijd verwijderd, zodat ook dieper stekende jachten gebruik kunnen maken van de vaarweg tussen Drachten-De Veenhoop en Aldeboarn-Akkrum-Terherne-Sneekermeer.

Continue Reading

Florissant Friesland

Kruiden- en theetuin De Goede Hoop in Joure

Kruiden- en theetuin ‘De Goede Hoop’JOURE (NL) – Het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, brengt nog niet ontdekte, nieuwe of ingrijpend vernieuwde tuinen voor het voetlicht. Siertuinen die zeer de moeite waard zijn om te bezoeken en toegankelijk zijn voor een breed publiek, ook voor rolstoelers. De topper onder de aanraders krijgt voor een jaar het predicaat ‘De Tuin van Friesland’.

Voor de periode juli 2015-juli 2016 werd de titel verleend aan ‘De Oevertuin’ van Elly en Floris van den Oever aan de Steenwijkerweg 121 in het Zuid-Friese De Blesse ten zuiden van Wolvega (gemeente Weststellingwerf). Zie voor een uitgebreide fotoreportage www.florissantfriesland.nl

Friesland Holland-directeur Albert Hendriks: “De provincie Fryslân telt vele mooie tuinen, niet zelden op onopvallende locaties, ver van toeristische highlights. Zo’n locatie is De Oevertuin in De Blesse, het levenswerk van een stel dat helemaal geen groene achtergrond heeft, maar blijkbaar wel weet hoe je in kleine stappen, gedurende 17 jaar, een harmonieus park van 7.000 vierkante meter creëert waarin je je met gemak vier uur kunt verwonderen over de prestaties van Moeder Natuur.”

Continue Reading

Nieuwe topattractie in Friese Wouden is vier seizoenen aantrekkelijk

Mooiste tuin van Friesland: De Oevertuin in De Blesse

De Oevertuin in De Blesse, een zéér gevarieerde parktuin.

DE BLESSE (NL) – Het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, is sinds de zomer van 2015 op zoek naar nog niet ontdekte, nieuwe of ingrijpend vernieuwde tuinen. Siertuinen die zeer de moeite waard zijn om te bezoeken en toegankelijk zijn voor een breed publiek, dus ook voor rolstoelers bijvoorbeeld. De topper onder de aanraders krijgt voor een jaar het predicaat ‘De Tuin van Friesland’. Voor de periode juli 2015-juli 2016 wordt de titel voor het eerst verleend aan De Oevertuin van Elly en Floris van den Oever aan de Steenwijkerweg 121 in het Zuid-Friese De Blesse ten zuiden van Wolvega (gemeente Weststellingwerf).

Continue Reading

tijd voor vogels in je tuin

Zeist, 28 oktober 2014 - Vogelbescherming Nederland en Tuinbranche Nederland slaan de handen ineen. Deze week staan vogels centraal in zo’n 125 tuincentra in ons land. Nu de herfst is losgebroken zoeken vogels de tuinen steeds vaker op. Een goed moment voor de bezoekers van de tuincentra om te kijken wat ze in hun eigen achtertuin kunnen doen om de vogels te helpen.
 
Vorige week vond de echte omslag naar het  herfstachtige weer plaats en met de winter in aantocht hebben vogels voedsel nodig. De jongen die dit voorjaar zijn geboren, moeten zelfstandig worden en dan is de tuin een mooi voedselgebied. Ook de trekvogels die nu uit de Scandinavische landen komen, zoals de lijsterachtigen en vinken, moeten kunnen foerageren.
 
Vogelbescherming Nederland en de tuincentra hebben daarom de handen ineengeslagen: deze week staan de vogels centraal in de tuincentra. Er zijn tuinvogelconsulenten aanwezig die de bezoekers van tips voor hun eigen achtertuin kunnen voorzien, goede producten te koop en er worden informatieve foldertjes uitgedeeld.  Op die manier kan de tuin- en balkonbezitter alles te weten komen over hoe een bijdrage te leveren aan het welzijn van vogels in zijn eigen tuin. In totaal doen zo’n 125 tuincentra in ons land mee.